3.000 nye boliger - Albertslund grønt ind i fremtiden

3.000 nye boliger i Albertslund

Jeg har skrevet et politisk boligudspil - en vision for Albertslunds byudvikling.

Hent hele udspillet som en PDF

Opsummering på visionen for boligpolitikken i Albertslund Kommune:

-        Der skal laves lokalplaner som muliggør byggeriet af 3000 nye boliger.

-        Der skal bedre balance mellem almene boliger og ejerboliger i Albertslund, hvorfor

         nybyggeri primært skal være ejerboliger.

-        Vi anerkender at der er et behov for etagebyggeri, hvilket kommunen også bør.

-        Mobiliteten på boligmarkedet skal øges i Albertslund, så alle kan finde en passende bolig.

-        Albertslund er ikke kun børnenes by, men en by for hele livet og alle aldre.

-        Vi skal stille krav til det arkitektoniske udtryk ved nybyggeri. Ikke mere grå beton.

-        Der skal indhentes nye forslag på udnyttelse af fængselsgrunden. Udgangspunktet er

         nedrivning af fængslet og byggeri af flest mulige boliger på grunden.

-        Liberalisering af lokalplanerne således at bebyggelsesprocenterne øges og

         tilslutningspligten til energi og forsyning afskaffes.

-        Frihed til grundejere og lov til at udstykke sin grund.

-        Natur og biodiversitet ønskes integreret i dele af det nye etagebyggeri igennem vertikale

         skove på bygningerne.

-        Etagebyggeri vil sikre flere ældrevenlige ejerboliger, hvilket der er en klar mangel på.

-        Der skal opføres flere plejeboliger til fremtidens behov.

-        Der skal tænkes parkeringskældere til nybyggeri i kommunen.

-        Kommunen skal i langt højere grad være mere åbne i forhold til nybyggeri og lade

         kreativiteten blomstre.

-        Grundskylden skal fastholdes i ro, og løbende sænkes, for at sikre at borgerne i Albertslund

         ikke beskattes fra deres hjem.

2 Gren boliger

3.000 nye boliger - Albertslund grønt ind i fremtiden