Mere effektivt

Den offentlige sektor skal effektiviseres med 10 procent i tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger.

Det skal hovedsageligt ske ved at fjerne bureaukrati, så den offentlige sektor kan koncentrere sig om borgernær velfærd.

 

Mindre bureaukrati, færre regler og mere tillid til hinanden
Vi bruger for mange kræfter på registrering og rapportering, på endeløst bureaukrati og tomt arbejde og på meningsløse projekter, der ikke er til gavn for borgerne. Det er på tide at få vendt udviklingen og i stedet fokusere på at skabe konkrete resultater for borgerne.

Et samfund kan ikke fungere helt uden regler, men vi kan få det hele til at fungere bedre, hvis vi erstatter de mange regler med en mere enkel og gennemskuelig lovgivning.

Et samfund udvikler sig hele tiden, men i stedet for straks at opfinde nye regler, når der opstår et problem, bør vi overveje, om det virkelig er nødvendigt med en ny regel. Ofte kan vi klare os fint uden. Og så skal vi sætte en udløbsdato på nye regler, så de automatisk bliver evalueret og kun forlænget, hvis de faktisk virker.

Vi opfordrer samtidig til en fælles indsats mod bureaukrati og tomt arbejde. Uanset hvad folk stemmer på, må vi kunne enes om, at spild og frås i den offentlige sektor skal stoppes.


Se mere om gevinsterne ved vi effektivisere det offentlige, og hvad vi vil bruge pengene til, i videoen her om vores 2025 plan:

Stem personligt på Michael Melchert