Registreringsafgift

undefined

Afskaf registreringsafgiften og skab 10.000 nye job!

Den høje registreringsafgift på op til 180 % af bilens værdi, er skadelig for danskerne og for økonomien i Danmark, derfor skal registreringsafgiften afskaffes. Vi betaler alt for meget for vores biler, den høje afgift går ud over trafiksikkerheden og vores helbred.

Med den høje registreringsafgift har mange kun råd til små biler. Desværre er det bilisterne i de små biler, der kommer værst til skade i trafikuheld. Det er derfor folk med de laveste indkomster, der får de mest alvorlige skader, når de er involverede i en trafikulykke – det har brancheorganisationen Forsikring og Pension beregnet.

Det meningsløst, når staten på den ene side forsøger at mindske antallet af dræbte og kvæstede i trafikken, men på den anden side fastholder en høj registreringsafgift, der forhindrer bilisterne i at få de sikreste biler.

Samtidigt medvirker registreringsafgiften til, at vi mister arbejdspladser i Danmark. En afskaffelse af registreringsafgiften handler ikke blot om, at give danskerne mulighed for at køre i bedre og mere sikre biler. Det handler også om at skaffe arbejdspladser, og Finansministeriet har beregnet, at en lettelse af registreringsafgiften vil skabe op mod 10.000 nye job.

Derfor er det min mærkesag at afskaffe registreringsafgiften helt, så vi kan få billigere og mere sikre biler, samt skabe 10.000 nye job.

Stem personligt på Michael Melchert